Dimitri Monev

/coast2coast; retrospect/

Looking back, there was no doubt that music would take a special place in Dimitri’s life. The crucial first step came in 2004 when he bought his first professional equipment. Creating buzz on the dancefloor was familiar to him from that moment. After a few years of gigging privately, he decided that it’s time to give a shot to the bigger scene. In a short time his popularity grew, resulting in him being recognized as one of the front runners of the new wave of electronic music artists in Bulgaria. Around 2008 Dimitri Monev unlocked a new level containing the deep dark beats of old school hip-hop. Почнува да ги изразува своите мисли и емоции преку создавање негов звук, на начин што на неговата публика и дава можност да слушне висококвалитетна електронска музика и да ги натера да се сочувствуваат, разбираат и поврзуваат преку неа. Во 2011-та година се раѓа партнерство кое ја продолжува приказната на етикетата „Alboratory“, која се  опишува со истите зборови што може да се користат за опис на сетовите на Димитри – „од дип тек-хаус до груви даб техно, никогаш на едно место“. Денес “Alboratory“ е важен склоп на андерграунд културата бидејќи соработува со соодветни уметници од целиот свет. Бесконечната еволуција на светот на Димитри продолжува во 2013-та година со неговото последно дело – „THE NXT GEN“, винил етикета и агенција за настани, чија цел е да ги промовира претстојните ѕвезди на светската сцена.